Passersystem med intelligens tillträdeskontroll

System ARX, från ASSA

ASSA ARX säkerhetssystem är ett kombinerat passersystem och inbrottslarm. Från att ha varit ett rent passersystem kan passersystem och inbrottslarm kombineras och administreras i samma gränssnitt. Med ASSA ARX säkerhetssystem minimerar du kabeldragning och antalet installerade enheter eftersom samma centralenheter och läsare kan används för att administrera både passersystemet och inbrottslarmet. Om du redan har ett ASSA ARX passersystem, kan du enkelt uppgradera ditt system med larm. Befintlig hårdvara kan användas och enkelt kompletteras med larmkomponenter.

System ARX passar i alla olika verksamheter, är ett säkerhetssystem med enkelhet!

Vi är certifierad ARX partner, vilket för Er som kund innebär en högre säkerhet, med all trygghet.

<– Tillbaka

ARX-certifierad-ARX-partner