Lås är något som alla kommer i kontakt med, vi använder våra lås och nycklar dagligen för att låsa in våra hem eller låsa upp dem. Att se över sin lås och nycklar är därför av yttersta vikt, på så vis investerar ni i er trygghet. Att värja sig helt och hållet från otrevliga händelse som inbrott är svårt, men man kan göra det så svårt som möjligt för inbrottstjuven.

Vi på Lås & Nycklar i Norrköping har inom företaget en värdeskåpstekniker samt ett mästarbrev från SLR:

“Mästarbrev ställer höga krav på yrkeskunnande och seriositet. För att erhålla mästarbrev måste man ha arbetat sex år i yrket, avlagt godkänt gesällprov samt ett kompletterande teoretiskt mästarprov avseende t.ex. låssystemberäkning och försäkringsvillkor för inbrottsskydd.
Krav ställs också på kunnighet i bokföring och kalkylation.”

<– Startsida

0D0P6124 copy