Installation & service

Installation
Installation av lås och annan säkerhetsutrustning kräver kunskap och erfarenhet. Många olika problem kan uppstå t.ex. i äldre fastigheter som har lås som inte vill fungera med dagens moderna låsteknik. Våra erfarna och välutbildade säkerhetstekniker klarar de problem som kan uppstå vid installationen. Vi installerar alla på marknaden förekommande lås och garanterar att arbetet utförs snabbt och säkert. Det blir billigast i längden för dig som kund.

Service
För att dagens olika säkerhetssystem skall fungera bra under en lång tid krävs att de kontinuerligt sköts och underhålls. Hos oss kan du teckna ett serviceavtal för detta. Lås & Nycklar AB har välutbildad och erfaren personal samt välutrustade servicebilar, vilket garanterar att vi snabbt och effektivt klarar av de olika problem som kan uppstå.

<– Tillbaka