Ring 011-13 35 22 när du behöver hjälp med låsöppningar, inbrottsskador m.m.

  


Vi arbetar med säkerhetssystem

Vi levererar ett komplett säkerhetskoncept, utifrån kundernas önskemål och behov.
Våra samlade erfarenheter uppgår till mer än 30 år inom området säkerhetssystem.


Vi konstruerar, marknadsför, säljer, installerar och servar tekniska säkerhetssystem inom produktområdet Inbrottslarm, Passersystem, CCTV system, Överfallslarm, samt Automatiska Brandlarmanläggningar.

Våra kunder finns t.ex. inom offentlig förvaltning, bostadsrättsföreningar likväl som kommersiella privata kunder, fastighetsägare, och industrin.
Vi arbetar till stor del inom entreprenadmarknaden, där både nybyggnationer och renoveringar av fastigheter ingår.

Kontaktperson är Björn Landström, 011-133522 eller 0761-476757, eller bjorn.landstrom@lasonycklar.se

Som kund till oss, känner Ni alltid av vår ledstjärna Trygga och säkra lösningar