Brandlarm

Ett automatiskt brandlarm som tidigt upptäcker en brand kan både rädda liv och minimera skador. Vi på Lås & Nycklar i Norrköping jobbar med brandlarm från UTC brand- och utrymningssystem. Det är intelligenta system med moderna centralapparater, rökdetektorer, värmedetektorer och skåp för utrymningsritningar i modern och enhetlig design.

Vår kompetens – din trygghet

Vi har all utbildning som behövs enligt gällande regelverk, vi är även certifierade av Svensk brand- och säkerhetscertifiering (SBSC) både som godkänd anläggarfirma och med en egen behörig ingenjör. Alla delar av de system som vi använder är också godkända. Vår samlade erfarenhet av arbete inom brandlarm och andra säkerhetssystem uppgår till mer än 30 år.

Vi projekterar, installerar och servar system för brandlarm som passar i alla olika verksamheter t.ex. kontorsmiljöer, industrier, gruppboenden och förskolor. Våra kunder erbjuds även serviceavtal med garanterad inställelsetid. 

Våra lösningar för brand-och utrymningslarm innehåller bl.a.

  • Orienteringsritningar, serviceritningar & anläggarintyg
  • Stilren, enkel & lättöverskådlig frontpanel
  • Off-line programmering & uppgradering via USB-minne
  • Fjärråtkomst för underhåll & diagnostik via TCP/IP
  • Fjärrövervakning via E-postmeddelande (4 konton)
  • Upp till 72 timmars reservdriftstid
  • Brandförsvarstablå både som inbyggd & eller separat enhet

Kontakta oss om du vill veta mer om våra lösningar inom brandlarm!

<– Tillbaka