Brand- & utrymningslarm

UTC brand & utrymningssystem 1X Serien, samt 2X serien.

Intelligenta konventionella, och även adresserbara system med analog teknik.

Dessa system är godkända i alla delar av SBSC, vilket innebär att Ni som kund investerar i rätt typ.

Moderna centralapparater i både utförande och design, med skåp för orienteringsritningar i samma design.

Rökdetektorer, värmedetektorer likväl som andra för i anläggningen ingående detektorer och larmdon för utrymningslarm. Samtliga är naturligtvis godkända.

Programmering i de adresserbara systemen innebär att enskilda larmdon i utrymningslarmet kan styras fullt ut.

Våra brand & utrymningslarms system passar bra i alla olika verksamheter, såsom t.ex. kontorsmiljöer, industri, och även gruppboenden samt förskolor.

Vi ritar själva både Orienterings och Serviceritningar, samt utfärdar anläggarintyg.

Vi har alla godkännanden som Godkänd anläggarfirma, och egen behörig ingenjör på brandlarm enligt gällande regelverk och krav.

Serviceavtal, med garanterad inställelsetid erbjuder vi självklart våra kunder.

Stilrent enkelt samt enkel lättöverskådlig frontpanel

Ångra senaste ändringarna – befintlig programmering kan återskapas

Off-line programmering och uppgradering via USB-minne

E-postmeddelande (fyra konton) för fjärrövervakning

Enkelt att konfigurera tillkommande kort och moduler

Fjärråtkomst av underhåll och diagnostik via TCP/IP

Upp till 72 timmars reservdriftstid

Grafisk EN54 kompatibel LCD-skärm Oöverträffad prestanda från en central till stora nätverkssystemmed ikoner

Enkelt att ändra språk

Även infälld alternativt 19″ rackmontering

Brandförsvarstablå både som inbyggd och/eller som separat enhet

Larmlagringstablå, även den i tilltalande design.

 

Vi levererar ett komplett säkerhetskoncept, utifrån kundernas önskemål och behov.
Våra samlade erfarenheter uppgår till mer än 30 år inom området säkerhetssystem.

Vi konstruerar, marknadsför, säljer, installerar och servar tekniska säkerhetssystem inom produktområdet Inbrottslarm, Passersystem, CCTV system, Överfallslarm, samt Automatiska Brandlarmanläggningar.

Våra kunder finns t.ex. inom offentlig förvaltning, bostadsrättsföreningar likväl som kommersiella privata kunder, fastighetsägare, och industrin.
Vi arbetar till stor del inom entreprenadmarknaden, där både nybyggnationer och renoveringar av fastigheter ingår.
Kontaktperson är Björn Landström, 011-133522 eller 0761-476757, eller bjorn.landstrom@lasonycklar.se
Som kund till oss, känner Ni alltid av vår ledstjärna Trygga och säkra lösningar.

<– Tillbaka